Boras-guiden.se

Välkommen till Borås Guidens webbplats. Här hittar du information om Borås och aktuella händelser och evenemang i Borås med omnejd. Planerar du ett besök i staden kan du hitta mycket matnyttigt inför ditt besök.

Fjärrvärme från svenska skogen

2020-09-30

Ska du välja nytt värmesystem? Då finns det flera faktorer att beakta som bland annat pris, miljö och driftsäkerhet. Om du väljer fjärrvärme som alternativ gör du en bra investering för både dig själv, din plånbok och miljön. Fjärrvärme är en trygg och bekväm lösning där du får obegränsat varmvatten året runt, samt att fjärrvärmecentralen har hög driftsäkerhet och lång livslängd.


Här kan du läsa mer om fjärrvärme

 

Värme från en central fjärrvärmeanläggning

Vatten värms upp i en central pannanläggning som sedan distribueras genom välisolerade rör till hela samhällen och ditt hem. I ditt hem ansluts nätet med två rör till en fjärrvärmecentral. I fjärrvärmecentralen finns två inbyggda värmeväxlare, en för kranvattnet och en för vattnet i element eller golvvärme. Värmeväxlarna omvandlar energin i det heta fjärrvärmevattnet till värme i huset och varmvatten i kranar och dusch. Det avkylda fjärrvärmevattnet går sedan tillbaka till produktionsanläggningen för att åter värmas upp på nytt.

 

Fjärrvärmen tar vara på restprodukter från svenska skogen

Att välja fjärrvärme som värmesystem är ett alternativ som utgör en ytterst liten miljöpåverkan. Detta är tack vare att fjärrvärmen tar tillvara på resurser som annars skulle gå förlorade. I produktionen används rester från skogsindustrin som exempelvis spån, grenar, toppar, och annat träavfall som annars skulle gått till spillo. Systemet tar även tillvara på den värme som uppstår vid elproduktion i kraftvärmeverk och överskottsvärme från lokala industrier.

 

Att hushålla med jordens resurser

De biobränslen som används i produktionen av fjärrvärme är en så kallad förnybar energikälla som ingår i naturens kretslopp. Det betyder att den energi som man utvinner av biobränslen inte släpper ut mer koldioxid än vad trädet hade bundit under sin livstid. Istället för att det inbunda kolet släpps ut till ingen nytta, kan man genom bioenergin ta tillvara på den inbunda energi innan kolets släppt ut. Solör Bioenergi är en utav Sveriges ledande leverantörer av förnybar energi. Läs gärna mer om hur de arbetar på deras hemsida.