Boras-guiden.se

Välkommen till Borås Guidens webbplats. Här hittar du information om Borås och aktuella händelser och evenemang i Borås med omnejd. Planerar du ett besök i staden kan du hitta mycket matnyttigt inför ditt besök.

Håll koll på juridiken vid ditt byggprojekt!

2020-08-11

När det gäller olika byggprojekt som ny- eller ombyggnationer, renoveringar och reparationer finns det ofta en del risker när man anlitat en hantverkare. Det kan handla om att arbetet blev dyrare än väntat, att arbetet blev fel eller så kan det handla om frågor som dröjsmål, betalning eller skadestånd. Detta kan leda till att många byggprojekt slutar i tvist mellan hantverkare och beställare. Därför är det av stor vikt att hålla koll på byggjuridiken.

Byggjuridik

 

Regler vid byggarbeten

Regler kring utförande av byggnadsarbeten kan vara svårtillgängliga. Avtalet mellan byggföretag samt beställare bygger ofta på standardavtal med ett väl inarbetat system för hantering av de allra vanligaste frågorna som kan uppstå. För det fall det handlar om avtal mellan konsument gäller konsumenttjänstlagen som en skyddlagstiftning som är tvingande till förmån för konsumenten.

 

Undvik tvister med tydliga avtal

Bland de vanligaste frågor som kommer in till konsumentvägledning och allmänna reklamationsnämnden handlar om tvister mellan hantverkare och husägaren. Byggprojekt kan träffa på överraskningar som till exempel ett sämre än väntat underlag, väderlek, ändringar och tilläggsarbeten. Därför är det viktigt att ha koll på juridiken för att undvika tvister med tydliga, välskrivna avtal.

 

När tvister uppstår, är reglerna komplicerade och svåra att tillämpa om man inte har rätt kompetens. Det finns många frågor som kan vara svårt att veta vad som egentligen stämmer. Till exempel, kan beställaren hålla inne betalning om denne anser att arbetet är felaktigt utfört? Kan hantverkaren ställa in arbetet om kunden inte betalar? Måste kunden låta plåtslagaren fixa till felet även om kunden inte längre har förtroende för plåtslagaren och vill därför anlita någon annan? Om projektet skulle gå snett på något sätt, kan det vara tryggt att ta hjälp av en advokatbyrå som kan hjälpa till med hantering av tvistefrågor och kontraktsskrivning.

 

Få juridisk hjälp med byggjuridik

Prima Law är en advokatbyrå i Borås & Göteborg som har flera års erfarenhet inom byggjuridik och att råda såväl entreprenadbolaget som beställaren vid kontraktsskrivning och tvistelösning. Prima Law har stor kompetens inom byggjuridiska frågor och biträder såväl företag som privatpersoner inom byggjuridik.